George Eliot
Asıl adı Marian Evans olan İngiliz kadın yazar George Eliot, bir arazi yöneticisinin kızı olarak Arbury Farm'da dünyaya geldi. Çocukluk döneminde sıkı bir dinsel eğitimden geçti. Ancak çok geçmeden bağımsız düşünce yolunda gelişme göstererek kiliseden ayrıldı.

Dünya görüşü bakımından yaşamı boyunca onu etkileyen düşünürler arasında D.F Strauss ilk sırayı almaktadır. Strauss'un "Eleştirel Bir Gözle İsa'nın Yaşamı" adlı yapıtını çeviren Eliot, F. Feuerbach'tan da aynı derecede etkilenmiştir. Feuerbach'ın "Hıristiyanlığın Özü" adlı eserini çeviren yazar, yararcı filazofların, özellikle de Fransız felsefi positivizminin baştemsilcisi A. Compte'un görüşleriyle düşüncelerini oluşturmuştur.

İsmi geçen filozoflar Eliot'ın başyapıtı sayılan "Mart Ortası, Bir Taşra Yaşamından" romanının özü ve içeriğine burjuva pasivist felsefesince belirlenen bir dünya görüşü damgasını vurmuştur. Bu yapıtlarda ağır basan betimleme tarzı çözümleyici bir tarz olup, bu tarzı yazarın yeğlemiş olmasının başlıca nedeni küçük burjuva ve kırsal yaşamı anlatırken açığa çıkan karakterlerin değerini ve sundukları bakış açısını sınamak istemesinden kaynaklanmaktadır.

Eliot, bireyin ahlaki-etik yönden yetkinleşmesinin psikolojik olarak çözümlenişine yer veren, mekanik bir ayrıntı gerçekçiliği geliştirmiştir. "Romola" ve "Radikal Felix Holt" romanlarında ise tarihsel olayları konu almıştır, ilkinde 15. yüzyıl sonunda İtalya'daki olayları; ikincisinde ise İngiltere'de oy hakkının elde edilmesiyle ilgili olarak 1832 yılında yapılan mücadeleleri anlatmıştır.

Eliot'ın, "Goethe'nin Yaşamı" adlı yapıtı bugün de standart bir burjuva yaşam öyküsü olarak kabul edilir ve bu yapıt ünlü eleştirmen ve yazar Henry Lewes ile birlikte var olmuştur.

Eserleri
Roman: Adam Bede (1859), Kıyıdaki Değirmen (The Mill on the Floss, 1860), Silas Marner, Rovaloeli Dokumacı (Silas Marner, the Weaver of Ravaloe, 1861), Romola (1862), Radikal Felix Holt (Felix Holt, The Radical, 1866) Daniel Derondo (1876)
Hikaye: Kilise Yaşamından Görünümler (Scenes from Clerical Life, 1857), Erkek Kardeş ve Kızkardeş-Soneler, (Brother and Sister, Sonnets),
Şiir: İspanyol Çingenesi (The Spanish Gipsy, 1868)